فرهنگی

عضویت ایران در شورای سیاستگذاری فدارسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA)

عضویت ایران در شورای سیاستگذاری فدارسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA)

مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خبر داد: استقبال رانندگان اتوبوس‌های بین شهری از کارگاه‌های“هنگام خواب آلودگی رانندگی نکنید” مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از عضویت ایران در شورای سیاستگذاری فدارسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA)، خبر داد و گفت: برگزاری کارگاه‌های پروژه فرهنگی آموزشی “هنگام خواب آلودگی رانندگی نکنید” برای رانندگان اتوبوس‌های بین شهری در مشهد آغاز شده و مورد ...

ادامه مطلب »
theme