اعضای اتحادیه

علی جلیلی - دبیر اتحادیه

علی جلیلی – رئیس اتحادیه


محمد پور عبدالله – نائب رئیس اول اتحادیه


حبیب ژیان آذر - رئیس اتحادیهحبیب ژیان آذر – نائب رئیس دوم اتحادیه


محسن ستارکیا - معاون اتحادیه

 محسن ستارکیا – دبیر اتحادیه


مجید جهانی

مجید جهانی – خزانه دار اتحادیه


جلال یعقوبی بقاء – بازرس اتحادیه


مهدی جعفرزاده -مدیر اجرایی اتحادیه

مهدی جعفرزاده -مدیر اجرایی اتحادیه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

 
theme