تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

اجرای دوره آموزش عملی، تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید، با حضور همکاران
با تشکر از مدرس دوره آموزش آقایان اشرفی و طهماسبی
مجری : اتحادیه اتوسرویس ،خدمات لاستیک ،روغن فروشان و فیلترسازان تبریز

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

تعویض روغن گیربکس خودروهای نسل جدید

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

 
theme