مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اخذ پروانه کسب

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اخذ پروانه کسب

1- اصل وکپی سند مالکیت يا قولنامه  رسمی

2- اصل وکپی شناسنامه تمام صفحات و كارت ملي  4 برگ

به شكل زير(پشت و رو)

صفحه اول شناسنامه صفحه دوم شناسنامه
كارت ملي صفحه توضيحات

3-  اصل وکپی مدرک تحصیلی  1  برگ

4-  اصل وکپی کارت خدمت 2 برگ دورویه

5- کدپستی 10 رقمی محل کسب (قبض تلفن مغازه)

6- عکس 4*3       9  قطعه

7- پوشه 2 عدد

theme